Ganzeneb documenten/Burgerinitiatieven

Samen met de Gebiedsgroep zijn er een aantal burgerinitiatieven richting college en raden van Epe en Apeldoorn gehouden