Buurtschappen ontstaan waar de bewoners afspraken maken over onderlinge hulp.
In de oude term sprak men van Noaberschap.
d´Ganzeneb vindt zijn eerste vermelding midden 1500,  In die tijd werd bijna alles mondeling vastgelegd.
Alleen belastingen werden gedocumenteerd en in het ¨paardenregister¨ en  ¨haardstedenregister¨ staan vermeldingen naar d´Ganzeneb.
Uit een kaart uit het archief van de Cannenburg blijkt de Ganzeneb te liggen tussen de Grift en de Nieuwe Wetering en de buitengrenzen van de Gemeente Vaassen.

Bij de aanleg van de snelweg A50 bestond hier nog een noaberschap van 17 boerderijen. Door de snelle ontwikkelingen is de hechte band zwaar onder druk gekomen, maar begint langzaam aan weer meer te leven. Het zou zonde zijn als door acties van Gemeente en Provincie om hier een Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG Beemte-Vaasen), een bestaande gemeenschap verloren gaat.

Uit het archief van de Cannenburg komt een oude gemeente kaart waarop het gebied van de Ganzeneb staat aangegeven. Onderaan staat een (gedeeltelijk)  lijstje met de gebiedsnamen in de Gemeente Vaassen.

 

Als later (1827) het kadaster heel Nederland met een rijksdriehoekmeting gaat karteren, is men minder nauwkeurig met de naamgeving en wordt de naam de Ganzenemmer ingevoerd.
Weer later zijn de gebieden de Ganzeneb en het Broek samengevoegd tot het Vaassense broek.